FACEBOOK
ADRESSE Blaker Vannverk SA Svarstadvegen 1 1925 Blaker
KONTAKT Epost: vannverk@blakerregnskap.no Vakttelefon:    909 69 168 908 28 195
Design: Grafisk Service AS

Vanngebyr, Blaker Vannverk

Vedtatt 4. april 2017   Beregning uten vannmåler Pr. enhet Mva Sum Fastgebyr 1376 344 1720,- Variabelt gebyr   344      86   430,- Det betales ett fastgebyr pr. boenhet. Hus med hybelleilighet betaler for to boenheter. Det betales ett variabelt gebyr pr. person. Antall personer hentes fra Folkeregisteret.  Beregning med vannmåler Pr. enhet Mva Sum Fastgebyr 1376,00 344,00 1720,00 Variabelt gebyr pr.m3        9,70        2,43     12,13

Tilknytning: 

Størrelsen i kroner på tilknytningsgebyret fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. Dersom gebyret ikke dekker de reelle kostnadene pga lange tilførselsledninger, ledninger som må sprenges i fjell, opprusting av eksisterende hovedledninger eller andre årsaker, skal utbygger betale dette. Tilknytningsgebyret betales forskuddsvis før vannverket setter i gang arbeidet.    Tilknytningsgebyr for nye abonnenter er kr. 8000 + mva pr. boenhet. Som andelseier plikter man å betale 1000 kr. som medlemsandel. Dette er et engangsgebyr som det ikke beregnes moms av. Alle priser gjelder til nytt vedtak forligger.
HJEM OM OSS DOKUMENTER / PRISER
Våre priser
FACEBOOK
ADRESSE Blaker Vannverk SA Svarstadvegen 1 1925 Blaker
KONTAKT Epost: vannverk@blakerregnskap.no Vakttelefon: 909 69 168 908 28 195
Design: Grafisk Service AS

Vanngebyr, Blaker Vannverk

Vedtatt 4. april 2017   Beregning uten vannmåler Pr. enhet Mva Sum Fastgebyr 1376 344 1720,- Variabelt gebyr     344      86   430,- Det betales ett fastgebyr pr. boenhet. Hus med hybelleilighet betaler for to boenheter. Det betales ett variabelt gebyr pr. person. Antall personer hentes fra Folkeregisteret.  Beregning med vannmåler Pr. enhet Mva Sum Fastgebyr 1376,00 344,00 1720,00 Variabelt gebyr pr.m3        9,70        2,43     12,13

Tilknytning: 

Størrelsen i kroner på tilknytningsgebyret fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. Dersom gebyret ikke dekker de reelle kostnadene pga lange tilførselsledninger, ledninger som må sprenges i fjell, opprusting av eksisterende hovedledninger eller andre årsaker, skal utbygger betale dette. Tilknytningsgebyret betales forskuddsvis før vannverket setter i gang arbeidet.    Tilknytningsgebyr for nye abonnenter er kr. 8000 + mva pr. boenhet. Som andelseier plikter man å betale 1000 kr. som medlemsandel. Dette er et engangsgebyr som det ikke beregnes moms av. Alle priser gjelder til nytt vedtak forligger.