Om oss

Blaker Vannverk er et offentlig godkjent vannverk som kommer inn under ”Lov om tilsyn med næringsmidler m.v.” og ”Forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m.”. A/L Blaker Vannverk ble dannet i 1956 med formål å forsyne daværende Blaker Kommune med vann. Vannverket er et andelslag med abonnentene som andelseiere. Vi bruker Asketjern som råvannskilde. Råvannet har god kvalitet. Volumet på råvannskilden er beregnet til 2,1 mill m3. Vannet renses gjennom filtre med en kapasitet på ca. 100 m3 i timen. Etter rensingen blir vannet lagret i et rent-vannbasseng på 680 m3. For å hindre at eventuelle bakterier og parasitter kommer til abonnentene, går vannet gjennom et UV-filter før det sendes ut på nettet. Kloring brukes ikke, men vi har det som reserve. Vi produserer i overkant av 300.000 m3 i året. Blaker Vannverks ledningsnett er ca. 70 km langt. Store deler av hovedledningsnettet har blitt skiftet ut etter 2006. I 2016 er ca. 50 % av hovedledningsnettet yngre enn 12 år og bare 2,5 % eldre enn 40 år. For å øke leveransesikkerheten, både for oss og de vannverkene vi grenser til, er vi koplet sammen med Årnes Vannverk både i nærheten av renseanlegget og på Rånåsfoss, Sørum Kommunale vannverk både på Sørumsand og på Rånåsfoss og Aurskog-Høland Kommunale vannverk på grensa til Aurskog.

Organisasjon

Styret Stein Solli, styreleder Bjørn Myrås Anita M. Lien Tove Berg Kristin Eid Vebjørn Andresen Daglig leder Trond Thoreid Ass: Håvard Thoreid Samarbeidspartnere Vegmoen AS, entreprenør Blaker Regnskapskontor AS, forretningsførsel, regnskap Sørumsand Rør AS, rørleggertjenester

Litt av historien

De første årene i vannverkets historie var naturlig nok preget av arbeidet med å bygge ut ledningsnettet, slik at alle i bygda kunne få tilgang til vann fra det nye vannverket. Som nevnt skjedde det en storstilt utbygging i slutten av 50-åra. Samarbeidet i A/L Asketjern Fellesvannverk var godt, og det ble lagt planer for etablering av pumpestasjon på Kurland og renseanlegg på Kjærnsmo. Samtidig ble det fortsatt arbeidet for å skaffe alternativer. I 1967 ble det igjen drøftet om man skulle utrede mulighetene om vann fra Jarsjøen. På generalforsamlingen i 1970 fikk styret i oppdrag å arbeide videre med sikte på ”reservevann” fra Aurskog-Finstadbru vannverk eller fra andre kilder. Samtidig med at Blaker Vannverk arbeidet med å sikre vanntilgang, ble det fra Sørum kommune tatt flere initiativ om å få vann fra Blaker til Sørumsand. I 1965 kom det en slik henvendelse direkte fra ordfører Josef Amundsen og i 1969 ble samtlige vannverk i kommunen invitert til et møte på Nordli for å drøfte vannsituasjonen i Sørum på kort og lang sikt. Senere vedtok Sørum kommune å knytte seg opp mot Nedre Romerike vannverk. I 1979 var det en realitet. Les 60-års jubileumsberetning her Før 1956 var det flere små vannverk av svært varierende kvalitet som skaffet vann til befolkningen. En av de større forløpere til A/L Blaker Vannverk, var Blaker Vandværk, som forsynte Fossletta og Blaker Sentrum. Historien om dette vannverket, fra 1907–1943 kan du lese her
OPP TIL TOPP
FACEBOOK
ADRESSE Blaker Vannverk SA Svarstadveien 1 1925 Blaker
KONTAKT For spørsmål om faktura etc, kontakt: Forretningsfører Nina Foss, Tlf 63 86 60 50 (kl 08 -16) Epost: post@blakervannverk.no Døgnbemannet Vakttelefon: 909 69 168 908 28 195
Design: Grafisk Service AS
FACEBOOK
ADRESSE Blaker Vannverk SA Svarstadveien 1 1925 Blaker
KONTAKT Epost: vannverk@blakerregnskap.no Vakttelefon: 909 69 168 908 28 195
Design: Grafisk Service AS

Om oss

Blaker Vannverk er et offentlig godkjent vannverk som kommer inn under ”Lov om tilsyn med næringsmidler m.v.” og ”Forskrift om vannforsyning og drikkevann m.m.”. A/L Blaker Vannverk ble dannet i 1956 med formål å forsyne daværende Blaker Kommune med vann. Vannverket er et andelslag med abonnentene som andelseiere. Vi bruker Asketjern som råvannskilde. Råvannet har god kvalitet. Volumet på råvannskilden er beregnet til 2,1 mill m3. Vannet renses gjennom filtre med en kapasitet på ca. 100 m3 i timen. Etter rensingen blir vannet lagret i et rent-vannbasseng på 680 m3. For å hindre at eventuelle bakterier og parasitter kommer til abonnentene, går vannet gjennom et UV-filter før det sendes ut på nettet. Kloring brukes ikke, men vi har det som reserve. Vi produserer i overkant av 300.000 m3 i året. Blaker Vannverks ledningsnett er ca. 70 km langt. Store deler av hovedledningsnettet har blitt skiftet ut etter 2006. I 2016 er ca. 50 % av hovedledningsnettet yngre enn 12 år og bare 2,5 % eldre enn 40 år. For å øke leveransesikkerheten, både for oss og de vannverkene vi grenser til, er vi koplet sammen med Årnes Vannverk både i nærheten av renseanlegget og på Rånåsfoss, Sørum Kommunale vannverk både på Sørumsand og på Rånåsfoss og Aurskog-Høland Kommunale vannverk på grensa til Aurskog.

Organisasjon

Styret Stein Solli, styreleder Bjørn Myrås Anita M. Lien Tove Berg Kristin Eid Vebjørn Andresen Daglig leder Trond Thoreid Ass: Håvard Thoreid Samarbeidspartnere Vegmoen AS, entreprenør Blaker Regnskapskontor AS, forretningsførsel, regnskap Sørumsand Rør AS, rørleggertjenester

Litt av historien

De første årene i vannverkets historie var naturlig nok preget av arbeidet med å bygge ut ledningsnettet, slik at alle i bygda kunne få tilgang til vann fra det nye vannverket. Som nevnt skjedde det en storstilt utbygging i slutten av 50-åra. Samarbeidet i A/L Asketjern Fellesvannverk var godt, og det ble lagt planer for etablering av pumpestasjon på Kurland og renseanlegg på Kjærnsmo. Samtidig ble det fortsatt arbeidet for å skaffe alternativer. I 1967 ble det igjen drøftet om man skulle utrede mulighetene om vann fra Jarsjøen. På generalforsamlingen i 1970 fikk styret i oppdrag å arbeide videre med sikte på ”reservevann” fra Aurskog-Finstadbru vannverk eller fra andre kilder. Samtidig med at Blaker Vannverk arbeidet med å sikre vanntilgang, ble det fra Sørum kommune tatt flere initiativ om å få vann fra Blaker til Sørumsand. I 1965 kom det en slik henvendelse direkte fra ordfører Josef Amundsen og i 1969 ble samtlige vannverk i kommunen invitert til et møte på Nordli for å drøfte vannsituasjonen i Sørum på kort og lang sikt. Senere vedtok Sørum kommune å knytte seg opp mot Nedre Romerike vannverk. I 1979 var det en realitet. Les 60-års jubileumsberetning her Før 1956 var det flere små vannverk av svært varierende kvalitet som skaffet vann til befolkningen. En av de større forløpere til A/L Blaker Vannverk, var Blaker Vandværk, som forsynte Fossletta og Blaker Sentrum. Historien om dette vannverket, fra 1907–1943 kan du lese her
OPP TIL TOPP