Vanngebyr, Blaker Vannverk

vedtatt 9.april 2024 Beregning uten vannmåler Pr. enhet Mva Sum Fastgebyr pr. år 1600 400 2000 Variabelt gebyr 400 100 500 Det betales ett fastgebyr pr. boenhet. Hus med hybelleilighet betaler for to boenheter. Det betales ett variabelt gebyr pr. person. Antall personer hentes fra Folkeregisteret. Dette er den normale beregningsmåten for abonnenter i Blaker Vannverk, og brukes selv om husstanden har installert vannmåler for beregning av avløpet. Vanngebyret faktureres med en halvdel i mars og en halvdel i september. Beregning med vannmåler Pr. enhet Mva Sum Fastgebyr pr. år 1600 400 2000 Variabelt gebyr pr.m3 13,6 3,4 17 Denne beregningsmåten brukes for bedrifter, skoler, barnehaver etc Vanngebyret etter måler faktureres etterskuddsvis med en halvdel i juni og en halvdel i desember.

Tilknytning:

Størrelsen i kroner på tilknytningsgebyret fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. Dersom gebyret ikke dekker de reelle kostnadene på grunn av lange tilførselsledninger, ledninger som må sprenges i fjell, opprusting av eksisterende hovedledninger eller andre årsaker, skal utbygger betale dette. Tilknytningsgebyret betales forskuddsvis før vannverket setter i gang arbeidet. Tilknytningsgebyr for nye abonnenter er kr. 10.000 + mva pr. boenhet. Som andelseier plikter man å betale 1000 kr. som medlemsandel. Dette er et engangsgebyr som det ikke beregnes moms av. Alle priser gjelder til nytt vedtak forligger.
Våre priser
OPP TIL TOPP
FACEBOOK
ADRESSE Blaker Vannverk SA Svarstadveien 1 1925 Blaker
KONTAKT For spørsmål om faktura etc, kontakt: Forretningsfører Nina Foss, Tlf 63 86 60 50 (kl 08 -16) Epost: post@blakervannverk.no Døgnbemannet Vakttelefon: 909 69 168 908 28 195
Design: Grafisk Service AS
FACEBOOK
ADRESSE Blaker Vannverk SA Svarstadveien 1 1925 Blaker
KONTAKT Epost: post@blakervannverk.no Vakttelefon: 909 69 168 908 28 195
Design: Grafisk Service AS
OPP TIL TOPP

Vanngebyr, Blaker Vannverk

Vedtatt på Årsmøte 9. april 2024 Beregning uten vannmåler Pr. enhet Mva Sum Fastgebyr pr.år 1600,- 400.- 2000,- Variabelt gebyr 400,- 100,- 500,- Det betales ett fastgebyr pr. boenhet. Hus med hybelleilighet betaler for to boenheter. Det betales ett variabelt gebyr pr. person. Antall personer hentes fra Folkeregisteret. Dette er den normale beregningsmåten for abonnenter i Blaker Vannverk, og brukes selv om husstanden har installert vannmåler for beregning av avløpet. Vanngebyret faktureres med en halvdel i mars og en halvdel i september. Beregning med vannmåler Pr. enhet Mva Sum Fastgebyr pr.år. 1600,00 400,00 2000,00 Variabelt gebyr pr.m3 13,60 3,40 17,00 Denne beregningsmåten brukes for bedrifter, skoler, barnehaver etc Vanngebyret etter måler faktureres etterskuddsvis med en halvdel i juni og en halvdel i desember.

Tilknytning:

Størrelsen i kroner på tilknytningsgebyret fastsettes av årsmøtet etter forslag fra styret. Dersom gebyret ikke dekker de reelle kostnadene på grunn av lange tilførselsledninger, ledninger som må sprenges i fjell, opprusting av eksisterende hovedledninger eller andre årsaker, skal utbygger betale dette. Tilknytningsgebyret betales forskuddsvis før vannverket setter i gang arbeidet. Tilknytningsgebyr for nye abonnenter er kr. 10.000 + mva pr. boenhet. Som andelseier plikter man å betale 1000 kr. som medlemsandel. Dette er et engangsgebyr som det ikke beregnes moms av. Alle priser gjelder til nytt vedtak forligger.